Как със сигурност да избегнем подуването на паркета

Качествената замазка е условие за стабилна паркетна настилка

   Най-често срещаният и най-неприятният проблем от всички е подуването на паркета. Този проблем и вероятността от появата му се е превърнал в дотолкова травмиращ, че е причина много хора да предпочетат да заменят уюта и топлината на естественото дърво с друг вид настилка.
Коя е причината за подуване на паркета? Това разбира се е комплекс от причини, като основната, това е влагата в помещението и по-специално промяната във влажността.
   За съжаление на желаещите да имат естествен паркет на пода, климатът на България и особено районът на черномориието, където работим, е с висока и променлива влажност. Тогава да се откажем ли изообщо от дървената настилка като възможност? Разбира се, не! Ако са спазени всички изисквания при направата, реденето на паркетната настилка, както и препоръките за експлоатация, вероятността да се случи подуване е равен на нула.
   И все пак има едно условие, което ако не е спазено, вероятността от подуване се увеличава значително. За съжаление, това условие не зависи нито от доброто качество на паркета, нито от качеството на лепилото, нито от професионалните умения на човека, поставящ паркетната настилка. И това условие е качествената подова замазка. Трябва да кажа, че 99 процента от случаите на подуване на паркет, на които съм бил свидетел биха могли и да не се случат, ако подовата замазка беше с нужното качество.

   Както споменах в другите статии има няколко вида дървена настилка и в зависимост от това, възможността за подуване е в различна степен зависимо от некачествената подова замазка. Най-слабо този проблем се повлиява при плаващ под, без лепене за основата и най-силно при залепване за основата.
   За да се избегне подуване на паркетната настилка при плаващо монтиране (с клик система или лепене "нут и перо") е необходимо да се остави максимално възможно разстояние (фуга) между стените и подовата настилка. Тази фуга в края се покрива от подови первази. При този случай проблем могат да се явят местата, където е невъзможно да се монтират первази, например праговете на врати, връзката с под от теракотни плочки, камина и други подобни. Тогава е препоръчително също да се остави фуга и тя да се покрие с преходна лайсна. Ако това условие, за наличие на достатъчна фуга, е спазено, вероятността от подуване се намалява значително.

   Какво е положението, обаче, при редене на паркетната настилка с лепене за основата. Там влиянието на подовата замазка е най-голямо. При този случай, дори и оставянето на достатъчна фуга не решава проблема, защото след втвърдяване на лепилото, фугата престава да оказва влияниие върху разширението на дървото. При едно евентуално разширение настилката просто се разлепя от пода.
   Има три елементарни условия, на които трябва да отговаря подовата замазка, за да бъде добра и надеждна основа за залепване на паркетната настилка.

   Първото и най-важно условие е подовата замазка да бъде здрава. Какво означава това? При съвременните технологии и лепила е изключено нарушаване на контакта и отлепяне на паркетната настилка мужду лепилото и дървото. Винаги, на сто процента, разлепването става между замазката и лепилото. Затова здравината на подовата замазка и здравото сцепление между нея и лепилото е от съществена важност.
   Свидетел съм на няколко пъти, как при наличие на здрава основа, дори и при наводняване на целия под с по няколко сантиметра вода върху паркета, той си остана здраво залепен за основата. Разбира се, тогава настъпват други деформации по дървените ламели, но те са значително по-лесно и по-евтино отстраними, за разлика от разлепване на настилката от основата.
   Здравината на замазката може да се провери чрез надраскване със стоманен предмет, но за това все пак е нужен опит за добра преценка. Има и специални прецизни инструменти, с които може да се провери здравината на подовата замазка, но те са изключително скъпи. Най-добре е, ако замазката предстои да бъда направена, да следите за достатъчното количество цимент, което трябва да се вложи в нея. Ако все пак замазката е извършена некачествено, то могат да бъдат извършени мероприятия за заздравяване, но те не могат да постигнат същия ефект, както при една качествено изпълнена замазка. Тогава рискът от недостатъчно сцепление с лепилото и подуване на паркета при наличие на влага е напълно реален.

   Второто условие, на което трябва да отговаря подовата замазка е тя да бъде равна. Това условие е необходимо, за да се получи равномерно и цялостно залепване на паркетната настилка за пода.
   Това условие се проверява по-лесно и това става с дълъг мастар, който трябва да се завътри във всички посоки. Необходимо е да няма значителни вдлъбнатини или издутини по пода. Колкото пода е по-равен, толкова възможността от появата на подуване или скърцане на паркетната настилка са по-малки. Ако замазката не отговаря на това условие, то това може да се поправи по лесно от предното като се положи нов подравнителен слой саморазливна смес.

   Третото условие, на което трябва да отговаря подовата замазка това е тя да е суха. Ясно е, че влажната замазка ще предизвика овлажняване и разширение на дървената настилка и от там подуване и разлепване. Влажността на замазката се проверява със специални влагомери. Ако замазката е влажна е необходимо търпение и изчакване тя да изсъхне до необходимата безопасна влажност.

   Преди полагане на дървената настилка замазката трябва да е изчистена от всякакъв прах и да е със суха повърхност. За препоръчване е лепенето да става със специалните за тази цел лепила.

   Ако не сте сигурни в качеството и годността на подовата замазка, свържете се с нас. Ще бъде направен безплатен оглед, замерване на влажността и безплатна консултация.
Позвънете ни

Йордан Стойков
0899-862-716Замерване влажността на замазката


Саморазливна замазка


Паркет върху фибран